VAROVANJE

• fizično varovanje
• prevoz denarja
• VNC in intervencija
• varstveni inženiring in gasilni servis
• izobraževalni center

ČIŠČENJE

• redna dnevna čiščenja
• generalna čiščenja
• razkuževanje prostorov
• specialna čiščenja
• vzdrževanja talnih površin
• čiščenja na višini

UPRAVLJANJE

• upravljanje poslovnih objektov
• upravljanje sanitarskih objektov
• vzdrževanje objektov
• hišniške storitve
• tekoče vzdrževanje
• obnova objektov
• urejanje okolice