Aktiva upravljanje d.o.o. poskrbi za nemoteno obratovanje in uporabo večstanovanjskih in poslovnih zgradb.

Z dobro organizacijsko strukturo, obvladovanjem operativnih procesov in jasnimi cilji zagotavljamo upravljanje na visoki ravni.

Družba vzpostavlja in vzdržuje standarde kakovostnega upravljanja, skupaj s strokovnim vzdrževanjem objektov pa zagotavlja udobne pogoje za bivanje in delo.

Naredite prvi korak in postanite del
naše uspešne ekipe!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Naredite prvi korak in postanite del
naše uspešne ekipe!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Vstop v iiPORTAL

Vstop z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah, kjer ste lastnik/najemnik.

Konkurenčne prednosti

 • Dolgoletne izkušnje na področju vzdrževanja in upravljanja.

 • Regijska organiziranost, ki omogoča povezanost s krajem izvajanja storitev in hitro odzivnost.

 • Prilagodljivost naročniku.

 • Izkušeno in strokovno usposobljeno osebje.

 • Izvajanje storitev na območju cele Slovenije.

 • Dobre komunikacijske povezave.

 • Potrditev kakovosti s pridobljenim standardom kakovosti ISO 9001.

 • Skupina Aktiva ponuja širok nabor storitev (poleg upravljanja tudi čiščenje in varovanje), ki se medsebojno smiselno dopolnjujejo.

Standardi kakovostnega upravljanja

Družba vzpostavlja in vzdržuje standarde kakovostnega upravljanja, skupaj s strokovnim vzdrževanjem objektov pa zagotavlja udobne pogoje za bivanje in delo. Pri svojem delu smo profesionalni, preudarni in delujemo v interesu ohranitve in povečanja vrednosti nepremičnine. Svojim strankam nudimo strateško upravljanje in podporo pri upravljanju in vzdrževanju njihovih nepremičnin.

Svoje storitve vedno prilagodimo željam in potrebam naročnika, s ciljem zagotoviti vsakemu objektu najboljšo možno oskrbo in donosnost investicijskih nepremičnin.

Kakovost in varnost

Sledimo vsem novostim na področju upravljanja kot tudi zakonodaji in predpisom ter poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti in varnosti.  Pri svojem delu upoštevamo družbene vrednote (ekologija, kakovost bivanja, učinkovita raba energije,…) in sledimo trendom na področju upravljanja s posodabljanjem poslovnih procesov in digitalizacijo.

Financiranje

Zavedamo se, da so nepremičnine ključen porabnik energije in vir izdatkov, zato smo naravnani na optimizacijo stroškov. Za vaš objekt pripravimo predlog izboljšav in k izvedbi pristopamo na osnovi predhodne investicijske analize. Za doseganje dolgoročnih učinkov upoštevamo najnovejše rešitve in se posvetujemo s strokovnjaki za izboljšanje energijske bilance objekta. Za vas poiščemo najprimernejše vire financiranja in uredimo vse potrebno za pridobitev finančnih spodbud.

Dejavnost podjetja je upravljanje in vzdrževanje vseh vrst stavb

 • Večstanovanjski objekti (samostojni in soseske)

 • Stanovanjski objekti za posebne družbene skupine.

 • Poslovni objekti

 • Stanovanjsko-poslovni objekti

 • Trgovski centri

 • Garažne hiše

 • Industrijski objekti

 • Energetski objekti

Aktiva upravljanje d.o.o. poskrbi za nemoteno obratovanje in uporabo večstanovanjskih in poslovnih zgradb.

Z dobro organizacijsko strukturo, obvladovanjem operativnih procesov in jasnimi cilji zagotavljamo upravljanje na visoki ravni.

Družba vzpostavlja in vzdržuje standarde kakovostnega upravljanja, skupaj s strokovnim vzdrževanjem objektov pa zagotavlja udobne pogoje za bivanje in delo.

Naredite prvi korak in postanite del
naše uspešne ekipe!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Naredite prvi korak in postanite del
naše uspešne ekipe!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Konkurenčne prednosti

 • Dolgoletne izkušnje na področju vzdrževanja in upravljanja.

 • Regijska organiziranost, ki omogoča povezanost s krajem izvajanja storitev in hitro odzivnost.

 • Prilagodljivost naročniku

 • Izkušeno in strokovno usposobljeno osebje

 • Izvajanje storitev na območju cele Slovenije

 • Dobre komunikacijske povezave.

 • Potrditev kakovosti s pridobljenim standardom kakovosti ISO 9001.

 • Aktiva skupina ponuja širok nabor storitev ( čiščenje, varovanje ), ki se medsebojno smiselno dopolnjujejo.

Dejavnost podjetja je upravljanje in vzdrževanje vseh vrst stavb

 • Večstanovanjski objekti (samostojni in soseske)

 • Stanovanjski objekti za posebne družbene skupine.

 • Poslovni objekti

 • Stanovanjsko-poslovni objekti

 • Trgovski centri

 • Garažne hiše

 • Industrijski objekti

 • Energetski objekti