Kot dober upravnik nudimo...

Kakovostno storitev, ki temelji na odlični interni komunikaciji. Sodobne načine upravljanja s stalnim uvajanjem aktualnih rešitev na področju digitalizacije procesov in t.i. CAFM – računalniško podprtem upravljanju nepremičnin.

Glede na potrebe in želje posamezne stranke se prilagodimo in ukrojimo rešitve po meri. Pri tem izhajamo iz dejanskih potreb in pričakovanj in tako zagotavljamo optimalno delovanje.

Zakaj izbrati nas

 • Sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki in smo aktivni na področju zelenih tehnologij, s pomočjo katerih želimo vplivati na zmanjšanje porabe energije in emisij ter na takšen način zagotoviti manj obremenjujoči vpliv stavb na okolje.

 • Smo člani CER (Center energetsko učinkovitih rešitev), kar nam omogoča izmenjavo dobre prakse in inovativnih rešitev kot tudi sledenje aktualnim trendom na področju zelene preobrazbe.

 • Svojim strankam omogočamo tako standardizirano kot na uporabnika usmerjeno storitev. V času, v katerem živimo smo priča velikim družbenim spremembam. 

 • Disruptivnost razumemo kot potencial za priložnosti, kot odklon od ustaljenih načinov delovanja in možnost za nove načine uporabe ter tolmačenja obstoječih družbenih norm.

 • Zavedamo se, da v prihodnosti ni več pričakovati enovitega upravljalskega sistema, temveč množico unikatnih stranki prilagojenih sistemov, ki bodo zasnovani na enaki osnovi, vendar z neizmernimi možnostmi prilagoditve posamezniku. Sistem »one fit for all« je zastarel in pripravljeni smo na nove izzive upravljanja.

 • Naše storitve tako poleg osnovnih z Zakonom predpisanih nalog obsegajo še številne druge, vezane tako na same dejavnosti, ki jih izvaja Aktiva upravljanje d.o.o. kot tudi na dejavnosti čiščenja in varovanja, ki jih izvajamo v skupini Aktiva.

Vstop v iiPORTAL

Vstop z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah, kjer ste lastnik/najemnik.

Kot dober upravnik nudimo...

Kakovostno storitev, ki temelji na odlični interni komunikaciji. Sodobne načine upravljanja s stalnim uvajanjem aktualnih rešitev na področju digitalizacije procesov in t.i. CAFM – računalniško podprtem upravljanju nepremičnin.

Glede na potrebe in želje posamezne stranke, se prilagodimo in ukrojimo rešitve po meri. Pri tem izhajamo iz dejanskih potreb in pričakovanj. S tem zagotavljamo optimalno delovanje.

Zakaj izbrati nas

 • Sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki in smo aktivni na področju zelenih tehnologij s pomočjo katerih želimo vplivati na zmanjšanje porabe energije in emisij ter na takšen način zagotoviti manj obremenjujoči vpliv stavb na okolje.

 • Smo člani CER (center energetsko učinkovitih rešitev) kar nam omogoča izmenjavo dobre prakse in inovativnih rešitev kot tudi sledenje aktualnim trendom na področju zelene preobrazbe.

 • Svojim strankam omogočamo tako standardizirano kot na uporabnika usmerjeno storitev. V času v katerem živimo smo priča velikim družbenim spremembam. 

 • Disruptivnost razumemo kot potencial za priložnosti, kot odklon od ustaljenih načinov delovanja in možnost za nove načine uporabe ter tolmačenja obstoječih družbenih norm.

 • Zavedamo se, da v prihodnosti ni več pričakovati enovitega upravljavskega sistema temveč množico unikatnih stranki prilagojenih sistemov, ki bodo zasnovani na enaki osnovi vendar z neizmernimi možnostmi prilagoditve posamezniku. Sistem »one fit for all« je zastarel in pripravljeni smo na nove izzive upravljanja.

 • Naše storitve zato poleg osnovnih z Zakonom predpisanih nalog obsegajo še številne druge, vezane tako na same dejavnosti, ki jih izvaja Aktiva upravljanje d.o.o. kot tudi na dejavnosti, ki jih izvajamo v Skupini Aktiva.

Vstop v iiPORTAL

Vstop z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah, kjer ste lastnik/najemnik.