Kot dober upravnik nudimo...

Kakovostno storitev, ki temelji na odlični interni komunikaciji. Sodobne načine upravljanja s stalnim uvajanjem aktualnih rešitev na področju digitalizacije procesov in t.i. CAFM – računalniško podprtem upravljanju nepremičnin.

Glede na potrebe in želje posamezne stranke, se prilagodimo in ukrojimo rešitve po meri. Pri tem izhajamo iz dejanskih potreb in pričakovanj. S tem zagotavljamo optimalno delovanje.

Zakaj izbrati nas

 • Sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki in smo aktivni na področju zelenih tehnologij s pomočjo katerih želimo vplivati na zmanjšanje porabe energije in emisij ter na takšen način zagotoviti manj obremenjujoči vpliv stavb na okolje.

 • Smo člani CER (center energetsko učinkovitih rešitev) kar nam omogoča izmenjavo dobre prakse in inovativnih rešitev kot tudi sledenje aktualnim trendom na področju zelene preobrazbe.

 • Svojim strankam omogočamo tako standardizirano kot na uporabnika usmerjeno storitev. V času v katerem živimo smo priča velikim družbenim spremembam. 

 • Disruptivnost razumemo kot potencial za priložnosti, kot odklon od ustaljenih načinov delovanja in možnost za nove načine uporabe ter tolmačenja obstoječih družbenih norm.

 • Zavedamo se, da v prihodnosti ni več pričakovati enovitega upravljavskega sistema temveč množico unikatnih stranki prilagojenih sistemov, ki bodo zasnovani na enaki osnovi vendar z neizmernimi možnostmi prilagoditve posamezniku. Sistem »one fit for all« je zastarel in pripravljeni smo na nove izzive upravljanja.

 • Naše storitve zato poleg osnovnih z Zakonom predpisanih nalog obsegajo še številne druge, vezane tako na same dejavnosti, ki jih izvaja Aktiva upravljanje d.o.o. kot tudi na dejavnosti, ki jih izvajamo v Skupini Aktiva.

Vstop v iiPORTAL

Vstop z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah, kjer ste lastnik/najemnik.

Kot dober upravnik nudimo...

Kakovostno storitev, ki temelji na odlični interni komunikaciji. Sodobne načine upravljanja s stalnim uvajanjem aktualnih rešitev na področju digitalizacije procesov in t.i. CAFM – računalniško podprtem upravljanju nepremičnin.

Glede na potrebe in želje posamezne stranke, se prilagodimo in ukrojimo rešitve po meri. Pri tem izhajamo iz dejanskih potreb in pričakovanj. S tem zagotavljamo optimalno delovanje.

Zakaj izbrati nas

 • Sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki in smo aktivni na področju zelenih tehnologij s pomočjo katerih želimo vplivati na zmanjšanje porabe energije in emisij ter na takšen način zagotoviti manj obremenjujoči vpliv stavb na okolje.

 • Smo člani CER (center energetsko učinkovitih rešitev) kar nam omogoča izmenjavo dobre prakse in inovativnih rešitev kot tudi sledenje aktualnim trendom na področju zelene preobrazbe.

 • Svojim strankam omogočamo tako standardizirano kot na uporabnika usmerjeno storitev. V času v katerem živimo smo priča velikim družbenim spremembam. 

 • Disruptivnost razumemo kot potencial za priložnosti, kot odklon od ustaljenih načinov delovanja in možnost za nove načine uporabe ter tolmačenja obstoječih družbenih norm.

 • Zavedamo se, da v prihodnosti ni več pričakovati enovitega upravljavskega sistema temveč množico unikatnih stranki prilagojenih sistemov, ki bodo zasnovani na enaki osnovi vendar z neizmernimi možnostmi prilagoditve posamezniku. Sistem »one fit for all« je zastarel in pripravljeni smo na nove izzive upravljanja.

 • Naše storitve zato poleg osnovnih z Zakonom predpisanih nalog obsegajo še številne druge, vezane tako na same dejavnosti, ki jih izvaja Aktiva upravljanje d.o.o. kot tudi na dejavnosti, ki jih izvajamo v Skupini Aktiva.

Vstop v iiPORTAL

Vstop z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah, kjer ste lastnik/najemnik.