Kot upravitelj skrbimo za nadzor nad finančnimi obveznostmi lastnikov nepremičnin

  • Ugotavljanje finančnih obveznosti etažnih lastnikov, razdelitev stroškov, izdelava in dostava obračunov

  • Sprejem plačil etažnih lastnikov

  • Opominjanje neplačnikov

  • Priprava podatkov za sodno izterjavo

  • Kontrola prejetih plačil in plačevanje obveznosti tretjim osebam.