Za vas izvajamo organizacijo delovnih procesov ter vodenje in ažuriranje evidenc

  • Vodenje evidence lastnikov in najemnikov in nepremičnin

  • Pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij

  • Organiziranje zbora etažnih lastnikov

  • Svetovanje pri sprejemanju odločitev, koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev