Naše storitve vključujejo celoten pregled stanja nepremičnine

 • Letni pregled skupnih delov in naprav (stanje strehe, konstrukcijskih elementov, fasade, stavbnega pohištva, instalacij …)

 • Izdelava programa investicij in investicijskega vzdrževanja v dogovoru s predstavniki etažnih lastnikov

 • Naročanje in organiziranje rednih vzdrževalnih in servisnih del

 • Organizacija predpisanih periodičnih pregledov, servisnih storitev in meritev na skupnih instalacijah, opremi in napravah, ter vodenje evidence.

 • Organizacija in nadzor nad izvedbo investicij in investicijsko vzdrževalnih del

 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev

 • Organiziranje ogledov skupnih delov in naprav z zunanjimi izvajalci, pridobivanje ponudb za izvedbo storitev, ter izdelava analiz

 • Sklepanje pogodb s tretjimi osebami

 • Organiziranje nujnih intervencijskih vzdrževalnih del

 • Priprava podatkov za sklenitev zavarovanja skupnih delov in naprav

 • Reševanje škodnih primerov z zavarovalnico