Hišniške storitve

Hišnik oz. vzdrževalec skupaj z operativno odgovorno osebo stavbe z rednimi periodičnimi pregledi in ustreznim vodenjem evidenc poskrbita za brezhibnost in urejenost vseh skupnih delov, naprav in instalacij objektov (dvigala, kurilne naprave, naprave za prezračevanje in klimatizacijo, naprave za varstvo pred požarom, naprave za dvig tlaka v sistemu, vodovodne, kanalizacijske, elektro, plinske in druge napeljave, domofone,…) ter zagotavljanje pravočasnega servisiranja s strani ustreznih podizvajalcev.

Poskrbimo tudi za

  • Manjša popravila na stavbnem pohištvu (npr. zamenjava ključavnic, kljuk, nastavitev povešenih oken in vrat)

  • Manjša popravila na vodovodni napeljavi in sanitarni opremi (npr. zamenjava armatur, perlatorjev, WC kotličkov, WC desk, tesnil, pretočnost odtokov zaradi zamašenih odtokov manjšega obsega)

  • Manjša popravila na električnih instalacijah (npr. menjava sijalk, vtičnic, varovalk)