Obnova objektov

Pri obnovi objektov vam nudimo celovito projektno vodenje: od ocene del in izbora najugodnejših ponudnikov do spremljanja izvajanja projekta s časovnega, finančnega in kvalitativnega vidika. Večja investicijsko vzdrževalna dela, kot so: obnova fasade, zamenjava strešne kritine, hidroizolacijska dela, energetske prenove stavb, menjava tlakov, namestitev varnostnih sistemov, nadgradnje kotlovnic in hladilnih postaj ter vse druge investicije. Izdelamo tudi finančno konstrukcijo investicije in uredimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev.