Obnova objektov

Pri obnovi objektov vam nudimo celovito projektno vodenje od ocene del in izbora najugodnejših ponudnikov do spremljanja izvajanja projekta s časovnega, finančnega in kakovostnega vidika. Večja investicijsko vzdrževalna dela, kot so obnova fasade, zamenjava strešne kritine, hidro izolacijska dela, energetske prenove stavb, menjava tlakov, namestitev varnostnih sistemov, nadgradnje kotlovnic in hladilnih postaj ter vse druge investicije. Izdelamo tudi finančno konstrukcijo investicije in uredimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev.