Urejanje okolice

Urejena in čista okolica je odraz dobrega gospodarja, zato skrbimo, da je tudi le-taokolica objektov čista in ustrezno vzdrževana (košnja trave, urejanje grmovnic, zimska služba, …). Poskrbimo za prometno in ostalo funkcionalno ureditev na vaših zemljiščih. Poskrbimo tudi za urejeno okolico okoli zabojnikov za odvoz odpadkov in pripravo zabojnikov na mesta praznjenja in polnjenja, ter skrbimo za in organizacijoa odvoza kosovnih odpadkov.

V okviru vzdrževanja in urejanja zunanjih površin, v zimskem času poskrbimo, da so okolica vaše stavbe, prostor pred vhodom in pešpoti očiščenea snega in zaščitenea pred poledico. V primeru obilnejših snežnih padavin, poskrbimo oz. organiziramo pluženje in odvoz snega.